29 NOVEMBER 2019

De eerste leergang-bijeenkomst werd georganiseerd door de Sociologie-afdeling van de Rijksuniversiteit Groningen. De bijeenkomst vond plaats van 12.30-17.30 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

In deze bijeenkomst stonden de samenwerkingsuitdagingen centraal, waar gemeenten en andere partijen zich voor gesteld zien sinds de decentralisatie van het zorg- en welzijnsbeleid. Gemeenten, scholen, werkgevers, wijkteams, zorginstellingen en vele andere organisaties werken sinds de decentralisatie samen in domeinen als thuis-en jeugdzorg, en werk en welzijn.

In deze bijeenkomst van de NSV Leergang was aandacht voor recente onderzoeksinzichten en theoretische uitgangspunten over duurzame samenwerking zoals deze de komende 9 jaar centraal staan in het grootschalige interdisciplinaire onderzoeksprogramma SCOOP: duurzame samenwerking voor een veerkrachtige samenleving. Het theoretische gedeelte van de bijeenkomst werd verzorgd door trekker van dit programma, prof. dr. Rafael Wittek. In het toegepaste praktijkgedeelte beschreef socioloog Alona Labun de samenwerking in de context van decentralisatie en de beleidsimplicaties voor de praktijk. Ook zijn de deelnemers gevraagd te reflecteren op eigen ervaringen rondom samenwerking aan de hand van de aangeboden inzichten.

De leergang-bijeenkomst werd georganiseerd door:

  • prof.dr. Rafael Wittek, hoogleraar sociologie & wetenschappelijk directeur van het NWO Zwaartekrachtprogramma SCOOP: Sustainable Cooperation – Roadmaps to Resilient Societies (www.scoop-program.org)
  • dr. Alona Labun, senior onderzoeker bij Jeugdhulp Friesland & Coordinator Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
  • ass. prof. dr. Liesbet Heyse, universitair docent organisatie sociologie & SCOOP bestuurssecretaris

De bijeenkomst is ingegaan op recente sociologische kennis en theorie, nieuwe methoden en de vertaling naar beleid ten aanzien van het thema.

Het analyseren van de relatie tussen theorie en praktijk werd gefaciliteerd door twee sociologen: een wetenschapper en een socioloog werkzaam in de praktijk.

Lees meer over de andere bijeenkomsten:

  1. Duurzame samenwerking in tijden van decentralisatie
  2. Toekomst van werk
  3. Waarden en normen in Nederland: verleden, heden en toekomst
  4. Eenzaamheid: theorie, onderzoek en interventies