Met deze nieuwe academische leergang ‘Sociologie en de Beleidspraktijk’ wil de NSV academisch onderwijs bieden aan werkende sociologen (of ander sociaal-wetenschappelijk diploma) die zich verder willen ontwikkelen op academisch niveau. Elke bijeenkomst wordt georganiseerd door de sociologie-afdeling van één van de Nederlandse universiteiten en gaat in op nieuwe sociologische inzichten gekoppeld aan een actueel beleidsthema uit de praktijk.

De Academische Leergang Sociologie 2019-2020 van de Nederlandse Sociologische Vereniging start op vrijdag 29 november 2019 in Utrecht.

Lees meer over de bijeenkomsten:

  1. Duurzame samenwerking in tijden van decentralisatie
  2. Toekomst van werk
  3. Eenzaamheid: theorie, onderzoek en interventies
  4. Waarden en normen in Nederland: verleden, heden en toekomst

Doel

Met een complexer worden samenleving organiseren steeds meer beroepen academische nascholing. Door de krapper wordende arbeidsmarkt zijn werkgevers ook steeds vaker bereid om te investeren in scholing en verwachten dat ook van medewerkers die willen doorgroeien. Ook universiteiten willen dat nieuwe wetenschappelijke inzichten gebruikt worden en horen daarnaast graag waar professionals tegenaan lopen en welke opgaven spelen in de praktijk.

Daarom start de NSV speciaal voor sociologen (en anderen met een sociaal-wetenschappelijk diploma) met deze academische leergang, waar deelnemers tegen kostprijs kunnen deelnemen aan één of meer leergang-bijeenkomsten en eventueel een schrijfopdracht kunnen maken. Op deze wijze wil de NSV bijdragen aan de ontwikkeling van werkende sociologen.

Opzet

De leergang bestaat uit acht bijeenkomsten waarvan de eerste vier nu zijn ingepland, elk vormgegeven door een sociologie-afdeling van een Nederlandse universiteit. De bijeenkomsten belichten een actueel thema waar recent onderzoek en theorievorming heeft plaatsgevonden.

Elke bijeenkomst zal ingaan op nieuw sociologisch onderzoek en de vertaling naar beleid en praktijk. Vooraf wordt literatuur beschikbaar gesteld, deels voorgeschreven ter voorbereiding en deels aanvullend voor diegenen die zich verder willen verdiepen in de achterliggende theorieën.

Het analyseren van de relatie tussen theorie en praktijk rondom het betreffende thema zal tijdens de leergang-bijeenkomsten gefaciliteerd worden door twee sociologen: een wetenschapper en een socioloog werkzaam in de praktijk.

Locatie en tijd

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag van 12.30 – 16.30 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, om een zo breed mogelijk publiek te kunnen bereiken. Na afloop van elke bijeenkomst is er een borrel in de leergangruimte en tijd om elkaar te ontmoeten.

Certificering

  1. Deelnemers van een losse leergang-bijeenkomst ontvangen een Bewijs van aanwezigheid (bijvoorbeeld voor werkgevers die deelname vergoeden)
  2. Deelnemers aan vier of meer bijeenkomsten ontvangen een geprint Deelname certificaat.
  3. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen om naast deelname aan vier of meer leergang-bijeenkomsten óók een opdracht te maken. De opdracht bestaat uit een schriftelijke uitwerking (in maximaal 5.000 woorden) van de implicaties van opgedane sociologische kennis voor beleid en praktijk binnen je eigen werkveld. Kennis uit meerdere bijeenkomsten dient hiervoor gecombineerd te worden. De beoordeling valt onder de verantwoordelijkheid van een academische begeleidingscommissie die deelnemers een Academische Leergang certificaat toekent. Dit certificaat valt binnen het Europees kwalificatie-raamwerk, level 7 (post-Master).

Kosten

De leergang wordt mede mogelijk gemaakt door een opstart-subsidie van het PAOS-fonds.

  • Deelname kost per bijeenkomst €250,- waarmee de organisatiekosten van de leergang worden gedekt. NSV-leden krijgen €50,- korting per bijeenkomst (NSV-lidmaatschap).
  • Een Academische Leergang certificaat vereist deelname aan minimaal vier bijeenkomsten plus het maken van een opdracht. Dit kost in totaal €1.250,- voor de beoordeling van de opdracht en deelname aan vier bijeenkomsten. Een Academische Leergang certificaat kost voor NSV-leden in totaal €1.050,-

Vragen

De website zal verder worden aangevuld met informatie over de inhoud en sprekers van de bijeenkomsten, de voorwaarden en de digitale leeromgeving. Mocht je vragen hebben, stuur dan een e-mail naar leergang@sociologie.nl.

Aanmelden