15 oktober 2021

Deze derde leergang-bijeenkomst werd georganiseerd door de Sociologie-afdeling van Tilburg University. De bijeenkomst vond plaats op een vrijdagmiddag van 12.30-17.30 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

De doelstelling van deze bijeenkomst was om een overzicht te geven van nieuwe kennis over de continuïteit en verandering op het gebied van waarden en normen in Nederland en Europa op basis van de meest recente golf van de European Values Study.

Sinds 1981 biedt de European Values Study elke negen jaar een staalkaart van waarden en normen onder de Europese bevolking. In 2017 is opnieuw een representatief staal van de Nederlandse bevolking bevraagd over hun opvattingen over familie, werk, religie, politiek, en meer.

De opzet van deze NSV Leergang- bijeenkomst is deelnemers inzichten te verschaffen in de uitdagingen van vergelijkend (tussen landen) en longitudinaal (doorheen de tijd) sociaalwetenschappelijk onderzoek, eerste resultaten te presenteren over hoe opvattingen in Nederland en Europa zijn veranderd sinds 2008, en de betekenis hiervan voor sociologische theorie├źn, en te duiden hoe de resultaten van de European Values Study kunnen worden aangewend voor het beleid. 

In de bijeenkomst werd ingegaan op recente sociologische kennis en theorie, nieuwe methoden en de vertaling naar beleid ten aanzien van het thema.

Het analyseren van de relatie tussen theorie en praktijk rondom het betreffende thema werd gefaciliteerd door de combinatie van twee sociologen bij iedere bijeenkomst: een wetenschapper en een socioloog werkzaam in de praktijk.

Lees meer over de bijeenkomsten:

  1. Duurzame samenwerking in tijden van decentralisatie
  2. Toekomst van werk
  3. Waarden en normen in Nederland: verleden, heden en toekomst
  4. Eenzaamheid: theorie, onderzoek en interventies