17 JANUARI 2020

Deze tweede leergang-bijeenkomst werd georganiseerd door de Sociologie-afdeling van de Universiteit Utrecht. De bijeenkomst vond plaats van 12.30-17.30 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

De aard van werk verandert; innovatie, digitalisering, en globalisering beïnvloeden het werkend bestaan van mensen. Deze maatschappelijke veranderingen bieden kansen en brengen uitdagingen met zich mee voor de organisatie van werk.

De maatschappij als geheel kan baat hebben bij deze verandering, maar tegelijkertijd kan er een tweedeling ontstaan (bijvoorbeeld op gebied van sekse, leeftijd, sociale klasse, of etniciteit) waarin sommigen meer profiteren dan anderen in hun werk, baankansen en werk-privé balans.

In deze bijeenkomst van de NSV Leergang kregen de deelnemers inzicht in sociologische uitgangspunten en recent onderzoek over de toekomst van werk. Prof. Tanja van der Lippe heeft haar nieuwste werk presenteert op het terrein van de kansen en mogelijkheden voor een duurzame arbeidsmarkt en onder meer ingaan op de voor- en nadelen van thuiswerken en andere vormen van flexibiliteit. Jelle Lössbroek MSc richt zich op de gevolgen van de toekomst van werk voor oudere werknemers, en de rol die bedrijven daarbij spelen. Samen met de deelnemers onderzoeken we onder welke condities die toekomst van werk succesvol en inclusief kan worden.

In de bijeenkomst werd ingegaan op recente sociologische kennis en theorie, nieuwe methoden en de vertaling naar beleid ten aanzien van het thema.

Het analyseren van de relatie tussen theorie en praktijk rondom het betreffende thema werd gefaciliteerd door de combinatie van twee sociologen bij iedere bijeenkomst: een wetenschapper en een socioloog werkzaam in de praktijk.

Lees meer over de bijeenkomsten:

  1. Duurzame samenwerking in tijden van decentralisatie
  2. Toekomst van werk
  3. Waarden en normen in Nederland: verleden, heden en toekomst
  4. Eenzaamheid: theorie, onderzoek en interventies